0902 340 468

BỆNH VIỆN KHÁCH SẠN ĐA KHOA CAO CẤP TÂM ANH 9/2019

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN KHÁCH SẠN ĐA KHOA CAO CẤP TÂM ANH ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀO THÁNG 9-2019