0902 340 468

ACECOOK FACTORY MYANMAR 8-2017

Công ty CP Công Nghiệp Điện Việt cung cấp hệ thống tủ điện điều khiển tự động dây chuyền bột cho nhà máy ACECOOK tại MYANMAR.

  • Tủ điện điều khiển hệ thống lập trình PLC siemens,thiết bị Schneider. là giải pháp toàn diện cho ngành dây chuyền công nghệ