0902 340 468

PHỤ KIỆN MÁNG CÁP

  1. CO NGANG
  2. CO XUỐNG
  3. NGÃ BA
  4. NGÃ TƯ 

NỐI GIẢM – BÊN PHẢI

NỐI GIẢM  – BÊN TRÁI 

CO LÊN – XUỐNG ĐIỀU CHỈNH 

CO NGANG ĐIỀU CHỈNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.